GDPRDataskyddsförordningen (GDPR) gäller i hela EU och har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras. Samma regler gäller inom hela EU.

De nya bestämmelserna ersätter PUL (personuppgiftslagen) och ökar dina möjligheter att bestämma över hur företag och organisationer hanterar uppgifter om dig och den personliga data som skapas när du använder dess tjänster eller produkter.

Tänk på att vi enbart lagrar personuppgifter för er som kund till oss och nyttjar våra tjänster. Om du är kund till oss och lagrar andras personuppgifter på våra system måste ni godkänna ett personuppgiftsbidrädesavtal med oss samt ge oss information om hur vi ska skydda informationen. Ni som kund betalar för de extra kostnader vi får i samband med att vi skyddar personuppgifter.

Via länkarna nedan kan du läsa mer om hur vi på Digitalspecialisten hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har i och med införandet av GDPR.